quinta-feira, 1 de maio de 2008

Palaçuolo, 1297, janeiro 8.


[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton [La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 497-498], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.555, nº 8.

Tamien publicado por J. Rius Serra, an Nuevos fueros de tierras de Zamora, A.H.D.E., VI (1929).

AF]In Dei nomine Amen. Conosçuda cosa sea a quantos esta carta viren e oyrem que yo don frey Domingo abbat de Moreyrola ensembra con el convento deste mismo lugar, damos e otorgamos ela nostra villa que he dicta de Palaçolo que he en terra de Miranda a çient pobradores e por tal preyto, que la ayan e la lavorem e la chanten e la persuyan in perpetuum por heredat. Salvu ende ela nostra grania de la sacristania con suas devesas e con sos prados e con sos terminos e cum una vinna e con suas long(u)eras que furon dadas a la sacristania assi commo devisado he de vedro tempo. Et den ende en cada un anno en dia de san Martin tres, tres marabedis de foro cada un vasalo al monesterio sobredito de la moneda de la guerra de ocho en ss. el marabedi o la valia enna outra moneda que corer en reyno de Leon. Et todo aquel que y venier pobrar non faga foro por cinco annos. Et a cabo daqueles çinco annos que aya el heredamento vengado. Et quando el so heredamento queser vender mandamos quelo poda vender a atal omne que non sea clerigo nen cavaleyro, nen escudeyro, nen mayordomo aleno nen servu, nen omne de outra orden, mays sea tal el quelo comprar que nos faga el foro e sea noso vasalo. Et se la non quesier vender, o y non quesier morar por fame, o por omezio, o por aguna cosa, echela a Palaço. Et se tornar a cabo de cinco annos los fructos alçados cobre su heredamento. Et se non venier acabo de cinco annos perda el heredamento. Et cada uno de quantos y moraren den un morabedi cada anno en yantar al abbat. Et se y moraren cabaneyros, fagan tres foro commo un pobrador. Omezio, endiza, voz e calona o roso e todas las otras cosas que pertenecen a senor iulguesen a foro de Çamora. Et que esto sea firme e non venga en dubda yo don frey Domingo abbat sobredito vos di ende esta carta partida por a. b.c. e seelada de nosso seelo pendente en testimonio de verdat. Et nos conventu sobredito porque seelo proprio non avemos outorgamos el seelo de noso abbat que he posto en esta carta. Facta e la carta ocho dias por andar de Ianero. Era de mille e CCC e XXXI annos.