domingo, 29 de junho de 2008

Infainç i Custantin, 1298, Febreiro 20.

[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton [La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 499-500], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.555, nº 11.

AF]


Conoscan quantos esta carta viren commo en presença de mi Martin Anes tabalion publico del rey en Miranda e das testimonias que adeant son scritas Miguel Perez clerigo renunçou en mao de Monio Fernandez vicario en terra de Miranda polo muyto onrado don Martino arcibispo de Bragaa a las eyglisias de San Miguel de Yffanes e de Sancta Maria de Cosntantin e partiosse de todo el dereyto que enlas avia por razon que dizia quelas deras o arcibispo de Bragaa sobredito. Outrosi renunçou Martin Payz clerigo en maho deste Monio Fernandez atodo el dereyto quel avia en estas eyglisias sobreditas porf razon que abbade don Fernando e el convento de Moreyrola lo presentaron a elas e Monio Fernandez o sobredito recebeo ela renunciacion delos anbos e dous. E mostrou a don Yanies abbade de Mourayrola que staba presente que há apresentar clerigo aestas eyglisias asi commo herdeyro e padron que presentasse clerigo a elas, ede commo este preyto pasou rogou o abbade sobredito a Monio fernandez vicario que pussese en esta carta seu seelo e Monio Fernandez vicario a rogo do abbade desuso dito seelou esta carta com seu seelo e rogou ami que pussese (en) esta carta meu sinal. Testimonios que presentes foron Asenço Viviaez abade de Santa Maria de Miranda, yo Johanio clerigo ... alfayate moradores en Miranda. Eu Martin Anes tabalion desusu dito arrogo de don frey Yanies abbate de Moreyrola sobredito esta carta scrivy e meu sinal pugi que tal he (signum) en testimonio. Feyta vinte dias de fevreyro. Era de mille e CCC trenta e seys anos.